Čínská artemie.

Čínská artemie

Vajíčka artemií jsou v Číně těžena v několika lokalitách. Jejich velikost, nutriční hodnota, líhnivost a velikost vylíhlých nauplií ale jsou různé. Rozhodující jsou pouze 4 oblasti, ve kterých se těží artemie , která je nabízena na světových trzích.
- provincie Qinghai : zde se těží v jezeře Gahai Lake nejkvalitnější tzv. Gahai Lake Artemie v Číně, má nejlepší nutriční hodnotu a líhnivost a její jemnost se blíží artemii těžené v GSL v USA. Bohužel je její těžba velmi omezená, a její cena je proto velmi vysoká. Tato artemie se prakticky pro její malé množství a vysokou cenu, ani na vývoz z Číny nenabízí. V Číně tuto artemii řadí k slano-jezerní artemii.
- Druhá a z hlediska vývozu nejdůležitější artemie je tzv. Bohai Bay Artemie, která pochází z oblasti Bohai Bay. Tato artemie má slušnou líhnivost a její jemnost a nutriční hodnota se sice nevyrovná artemii těžené v GSL, ale pro většinu běžně odchovávaných akvarijních ryb je dostačující. Této artemie se těží velké množství a je běžně nabízena na světových trzích. V Číně tuto artemii řadí k slano-rybniční artemii
- Třetí oblast kde se těží artemie je provincie Xinjiang na západě Číny kde se těží ve vnitrozemském slaném jezeře tzv. Aibi Lake Artemie. Tato artemie je větší velikosti a její líhnivost ani nutriční hodnota nedosahuje parametrů Bohai Bay Artemie. V Číně tuto artemii řadí k slano-jezerní artemii.
- Čtvrtá oblast kde se těží artemie je Tibet, kde se těží Tibetian Artemie. Vajíčka těchto artemií jsou největší, mají horší líhnivost a bohužel brzo po vylíhnutí nauplie uhynou. Čínští obchodníci v nabídce uvádí že tyto nauplie žijí aktivně pouze krátkou dobu. Tato artemie jev Číně řazena k slano-jezerní artemii.

Mimo těchto tuzemských artemií nabízí čínští obchodníci běžně i Ruskou artemii, Iránskou a jsou schopni zajistit vajíčka artemií z celého světa včetně USA. Samotná Čínská artemie sice nedosahuje kvality artemie těžené v Great Salt Lake v USA, (samotná jemnost vajíček a nutriční hodnota nauplií je dána životním prostředím, které je v jezeře GSL) ale u Čínských artemií nebývá dosaženo stabilní kvality. Tato kvalita je velmi ovlivněna technologií výroby ( sběr, sušení, třídění a balení vajíček), která je naopak v USA tradičně na vysoké úrovni. Artemie se v GSL těží již 50 let a pro její zpracování byly vyvinuty unikátní technologie, které si firmy zabývající se těžbou chrání. Přesto je nabídka Čínské artemie na světových trzích vnímána pozitivně, neboť obohatila sortiment a díky jejímu množství v nabídce se stabilizovala cena na světových trzích a nedochází již při nedostatku artemie z USA k několikanásobnému růstu cen jako v minulosti.